--

RADIO ikim

Google

sunan kalijaga dan syeh siti jenar part 10

Saturday, January 2, 2010

SIAPAKAH ANAK-CUCU MANUSIA YANG TERSELAMAT DI DALAM BAHTERA NABI NUH ALAIHISSALAM ?

Berdasarkan fakta sejarah di antara orang–orang penting yang dibawa bersama-sama Nabi Nuh alaihissalam adalah anak-anak Baginda alaihissalam. Ada tiga orang dari anak-anak Baginda alaihissalam yang mengikuti Baginda alaihissalam di dalam Bahtera.

Mereka itu adalah Japheth, Shem dan Ham. Maka siapakah mereka-mereka ini dan siapakah pula keturunan-keturunan mereka ?. Kajian sejarah telah membuktikan bahawa Ham adalah bapa kepada keturunan-keturunan mereka yang kini sedang berada di Benua Afrika termasuk Mesir dan sebagainya yang dipanggil Hamitic. Manakala Shem pula yang melahirkan susun-galur keturunan yang kemudiannya dipanggil sebagai Semitic.

Keturunan Semitic ini adalah dari Bangsa Arab dan Bani Israel yang rata-ratanya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakala, Japheth pula melahirkan kaum manusia yang mendiami Eropah dan mereka dikenali sebagai Keturunan Japhetic.

Classical T and O map (by Guntherus Ziner, Augsburg, 1472) chapter XIV Etymologiae. It shows the continents as domains of the sons of Noah - Sem (Shem), Jafeth (Japheth) and Cham (Ham)

Berdasarkan fakta sejarah juga, kita akan mendapati bahawa ada perbalahan sengit di antara keturunan Hamitic Afrika dengan keturunan Semitic yang mana Kaum Bani Israel itu adalah sebahagian dari Keturunan Semitic selain dari Kaum Arab.

Contoh penting adalah pertentangan sengit di antara kaum Fir’aun dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam di Zaman yang Al-Qur’an Al-Hakim menyatakan bahawa Bani Israel dan sekutunya saling tolong-menolong. Jadi, berdasarkan petunjuk Taurat dan Al-Qur’an Al-Hakim di atas, dapatlah disimpulkan bahawa larangan terhadap Bani Israel itu adalah ditujukan kepada Bani Israel yang mencari penolong dari Kaum Eropah (Keturunan Japhetic) dan bukannya Kaum Afrika (Keturunan Hamitic).

Dengan itu, ianya memberi maksud bahawa ukuran terbaik dalam mengukur setiap kesesatan terbesar Bani Israel ialah dengan memeriksa peringkat-peringkat pakatan kerjasama tolong-menolong atau persekutuan Bani Israel setiap zaman dengan Kaum Eropah Japhetic ini.

Bila ada sahaja persamaan, tolong-menolong dan pakatan yang ditemui maka dengan secara otomatik isyarat yang ditegaskan oleh Taurat dan Al-Qur’an Al-Hakim akan menyala sebagai tanda isyarat wujudnya kerjasama antara mereka untuk melakukan kerosakan.

Dan ini memberi maksud bahawa dalam peringkat itu mereka ada saling berpakat tolong-menolong di antara sesama mereka dalam sesuatu hal yang akan membuahkan kerosakan. Dan sunnah ini akan sentiasa begitu sehingga akhir zaman sesuai dengan Firman Allah subhanahu wata’ala, “Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat [Nya] kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada [kedurhakaan], niscaya Kami kembali [mengazabmu] dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. (8)” (Surah Al-Isra’). Inilah sunnatuLlah kepada Bani Israel dan Keturunan Japhetic Eropah dan sunnah ini tidak akan berubah-ubah.

Hal di atas ini kemudiannya dengan jelas dan tegasnya menjadi penyokong kepada DALIL QAT’IE berhubung kenyataan yang diberikan oleh Tok Pakir sebelum ini di dalam YAKJUJ & MAKJUJ: DALIL QAT'I BAHAWA IANYA TELAH LAMA WUJUD dan YAKJUJ MAKJUJ: RUPABANGSA, SIFAT-SIFAT DAN PERINGKAT ZAMAN PERCAMPURANNYA, yakni Bangsa Eropah Celtic yang merupakan sebahagian dari Keturunan Kaum Eropah Japhetic adalah Yakjuj Makjuj yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wata’ala sebagaimana Surah Al-Kahfi Ayat 94 – 102.

Jadi, dapatlah kita simpulkan bahawa terdapat dua sekutu besar sepanjang zaman yang sentiasa berkerjasama, tolong-menolong dan melakukan penyelarasan dalam melakukan kerosakan di atas mukabumi ini iaitu sebahagian besar dari mereka-mereka yang sesat dari Kaum Bani Israel dan Bangsa Eropah Celtic.

Mereka inilah yang sentiasa bersenyawa secara haram untuk bercampur aduk dan punca kepada setiap kesesatan manusia dan kemanusiaan. Satu berdasarkan sumber Agama yang diseleweng dan satu lagi berdasarkan sumber Akal yang diseleweng yakni Falsafah Penyembahan Berhala yang mana falsafah terakhir yang sedang mereka kembangkan kini ialah Demokrasi Liberal. Mereka inilah kemudiannya yang hinggalah ke hari ini dikenali sebagai Zionis Yahudi dan Imperialis Barat laknatuLlah alaihim ajamaiin.

-------------------------------------------

SUNNAH SAMSON BANI ISRAEL NAZIRITES YANG DIIKUTI OLEH YAKJUJ MAKJUJ CELTIC DRUIDIC YAKNI RAMBUT SEBAGAIMANA YANG DISIFATKAN OLEH RASULULLAH DI DALAM HADITH AL-MASIH AD-DAJJAL BERKAITAN DENGAN JASSASAH


Dalam konteks Agama dan petunjuk dari sabda RasuluLlah sallaLlahu alahi wassalam berkaitan dengan hal sebegini mereka yang bersekutu tolong-menolong itu dipanggil sebagai Al-Masih Ad-Dajjal (Zionis Yahudi), Yakjuj Makjuj (Imperialis Barat) dan anak-anak yang dilahirkan oleh mereka hasil berkesedudukan dengan keturunan-keturunan lain di atas mukabumi ini dipanggil sebagai Dajjal.

Dua yang pertama seperti di atas itu iaitu Al-Masih Ad-Dajjal Zionis Yahudi dan Yakjuj Makjuj Imperialis Barat adalah kafir terhadap Allah subhanahu wata'ala. Manakala, Dajjal pula mungkin samaada Kafir atau Munafiq. Maka, jika kita membaca Al-Qur’an Al-Hakim akan menjadi mudahlah dan hiduplah bacaannya bila kita berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang dinyatakan tersebut berdasarkan deskripsi yang telah diberi itu, insyaAllah !.

Firman Allah subhanahu wata’ala, maksudnya; “Haa Miim. (1) Diturunkan Kitab ini [Al Qur’an] dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, (2) Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya; Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan [yang berhak disembah] selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali [semua makhluk]. (3) Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah pergerakan pulang dan balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu [kapal terbang, LRT, speed-train, kereta, lori dsbnya; kemajuan teknologi pengangkutan]. (4) Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan [rasul] dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan [alasan] yang bathil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang bathil itu; karena itu Aku azab mereka. Maka betapa [pedihnya] azab-Ku? (5) Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. (6) (Surah Al-Ghafir / Al-Mukmin)

KEROSAKAN TERBESAR OLEH PERSEKUTUAN PAKATAN AL-MASIH AD-DAJJAL ZIONIS YAHUDI DAN YAKJUJ MAKJUJ IMPERIALIS BARAT LAKNATULLAH ALAIHIM AJMAIIN

Allah subhanahu wata’ala menyatakan di dalam Taurat dan Al-Qur’an Al-Hakim bahawa terdapat dua kerosakan terbesar yang dibuat oleh Al-Masih Ad-Dajjal Zionis Yahudi dengan pertolongan Yakjuj Makjuj Imperialis Barat ini terhadap manusia dan kemanusiaan di muka bumi ini. Ini adalah sebagaimana FirmanNya yang bermaksud;


“Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu (Taurat): "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." (4) Maka apabila datang saat hukuman bagi [kejahatan] pertama dari kedua [kejahatan] itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. (5) Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. (6) Jika kamu berbuat baik [berarti] kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi [kejahatan] yang kedua, [Kami datangkan orang-orang lain] untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (7) Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat [Nya] kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada [kedurhakaan], niscaya Kami kembali [mengazabmu] dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. (8) (Surah Al-Isra’)

Di peringkat pertama iaitu selepas Nabi Musa alaihissalam wafat, Nabi Al-Yasa’ atau Nabi Ilyasa’ atau Nabi Joshua alaihissalam diutuskan oleh Allah subhanahu wata’ala kepada Bani Israel di sekitar 1,300 tahun sebelum Masehi.

Di saat ini, nenek-moyang kaum Imperialis Barat Eropah yang dikenali sebagai kaum Celtic atau Druids telah dipengaruhi oleh ajaran sesat yang dibawa oleh pengikut Bal’am Ulama Sesat Al-Masih Ad-Dajjal Yahudi ke tempat mereka. Inilah khurafat pertama yang dianuti oleh kaum Imperialis Barat Eropah.

Anak cucu merekalah yang kemudiannya yang menetap di Vienna sebagai pusat mereka sebelum mereka seterusnya menguasai Rome selepas wafatnya Iskandar Zulqarnain rahmatuLlah alaih.
SIMBOL BA'AL YANG MENJADI SEBAHAGIAN KEPERCAYAAN CELTIC DAN DRUIDS

Hasil persekutuan Bani Israel dan Celtic Druids Kuno inilah maka lahir agama penyembahan berhala paganisma Druids di kalangan kaum Celtic iaitu satu khurafat terhadap ajaran-ajaran Taurat. Mereka menyembah berhala ciptaan mereka sendiri yang mereka bayangkan sifat-sifat berhala ciptaan mereka itu sama bahkan lebih dari peribadi Nabi Joshua alaihissalam. Berhala khurafat itu dikenali sebagai Hu Gadarn yang begitu terkenal dalam mitos-mitos agama kaum Celtic ini. Kisah Hu Gadarn adalah ibarat satu kisah versi dewata pahlawan terbilang golongan sesat Celtic yang memiliki segala-gala kelebihan yang terkumpul pada semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam di ketika itu. Demikianlah hebatnya gejala mempertuhankan makhluk oleh golongan penyembah berhala dari kaum sesat Bani Israel dan puak Celtic ini.


PERGERAKAN BANI ISRAEL SESAT YANG MENCARI PAKATAN FASA PERTAMA DENGAN PUAK CELTIC IMPERIALIS BARAT YANG BERMULA DI IBERIA, EROPAH

Akibat pakatan peringkat pertama di antara Al-Masih Ad-Dajjal Yahudi dan nenek-moyang kaum Celtic Imperialis Eropah ini, Allah subhanahu wata’ala melaknat kaum Bani Israel dimana mereka dihukum dengan penjajahan oleh Empayar Assyria penyembah berhala ke atas mereka. 12 suku-suku dari Bani Israel terpaksa bertebaran lari di segenap pelusuk dunia sehingga setengahnya sampai ke China, India dan lain-lain tempat untuk menyelamatkan diri dari dihapuskan.

Demikianlah dahsyatnya janji dan hukuman yang dikenakan oleh Allah subhanahu wata’ala kepada kaum yang membuat kerosakan dari Bani Israel ini. Seolah-olah Malaikat Zabaniyyah mengekori mereka walau di mana mereka berada dan bersedia mengambil arahan untuk melancarkan hukuman dari Tuhan sekalian alam.

Keturunan Chiang atau Chiang-Min di Chengdu, Tanah Besar China sebagai contohnya adalah merupakan sebahagian dari suku Bani Israel yang lari atau terbuang di ketika itu. Rabbi Marvin Tokayer, seorang Pengkaji dan Pendita Yahudi berkata, “The Chinese treated them (the Jews) as Barbarians and they related to the Chinese as idol worshipers. Hate and enmity existed between the Chinese and this tribe for a long time. They lived independently until the middle of the 18th century when they became part of the general population to earn more freedom. The religious pressure from the Chinese, the spread of Christianity, and the influence of intermarriage caused the Chiang tribe to generally and greatly give up their special monotheistic way of life”.

DIASPORA ATAU PENGUSIRAN PERTAMA YANG MELAHIRKAN YAHUDI CHIANG-MIN DI TANAH BESAR CHINA


Baru-baru ini Chengdu diserang malapetaka gempabumi 7.8 skala rickter yang mengorbankan lebih 100,000 manusia dan menyebabkan kemusnahan besar. Chiang Kai-shek, seorang Freemason dan pemimpin Kuomintang China adalah dari keturunan Bani Israel ini. Beliau sempat menguasai China melalui Revolusi Kuomintang sebelum disingkir oleh Komunis China. Keturunannya kemudian lari ke Taiwan dan diberi hak penguasaan oleh Yakjuj Makjuj British ke atas Taiwan melalui anaknya Chiang Ching-kuo. Yakjuj Makjuj Amerika pula menjadi pelindung mereka. Sebagaimana sunnah Allah subhanahu wata’ala, kerana persekutuan mereka dengan Yakjuj Makjuj British dan Amerika melalui Freemasonri dan penerimaan Kristian Liberal, Yahudi Chiang Kai-shek gagal dan sebahagian dari pengikutnya ada yang lari sampailah ke Nusantara Melayu.
'CHIANG KAI SHEK, ROOSEVELT DAN CHURCHILL (GERAKAN FREEMASON)

Sesetengah dari Yahudi Chiang-Min yang mengikuti agama Chiang Tao-ling atau Taoisma ini telah mempunyai kedudukan yang kukuh terutamanya di Singapura, Indonesia, Thailand dan Malaysia. Tetapi, yang menariknya, mereka seolah-olahnya tidak disedar dengan janji-janji Allah subhanahu wata’ala kepada mereka samaada di dalam Taurat ataupun di dalam Al-Qur’an Al-Hakim. Ada antara mereka ini kini bersungguh-sungguh pula menjadi penyokong kuat, sponsor dan pembiaya kepada Gerakan-Gerakan Liberalisma Yakjuj Makjuj Imperialis Barat di Indonesia terutamanya melalui gagasan seperti Yayasan Paramadina, Islam Liberal dan Yayasan LibForAll dimana Gus Dur menjadi Penasihatnya di Indonesia serta lain-lain gerakan Demokrasi Liberal di lain-lain tempat di Bumi Nusantara. Chiang Ching-kuo Foundation for Scholarly Exchange yang berkerjasama dengan Yakjuj Makjuj Imperialis Barat Amerika sekarang ini berfungsi untuk aktiviti-aktiviti sebegini di Nusantara Melayu.

Di Malaysia juga kita melihat trend yang sama sejak dari pemberontakan Komunis dan pembawaan Ideologi Kuomitang yang berubah-ubah wajah sehinggalah ke hari ini diperjuangkan melalui wadah demokratik berpilihanraya pula.LIM BO SENG SEORANG YANG DIANGGAP PERWIRA OLEH KAUM CINA WALAUPUN MEREKA TIDAK SEDAR BAHAWA DIA DIPENGARUHI SEMANGAT FREEMASONRI KUOMINTANG, YAHUDI CHIANG-MIN DAN YAKJUJ MAKJUJ BRITISH. MATI DI PERAK TETAPI DIBAWA KE SINGAPURA UNTUK DI TANAM DI MAKAM PAHLAWAN

Kita khuatir keturunan Chiang-Min Lao Tze Taoisma Bani Israel ini akan ditimpakan oleh Allah subhanahu wata’ala nasib dan azab yang sama seperti yang dialami oleh datuk-nenek mereka yang tersingkir, terbuang dan terhina kerana janji dan ketetapan Al-Qur’an Al-Hakim sudah pastinya benar dan pasti berlaku lagi iaitu, “Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat [Nya] kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada [kedurhakaan], niscaya Kami kembali [mengazabmu] dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. (8) (Surah Al-Isra’)

Peringatan kepada manusia-manusia yang berkeinginan bertempel dengan Bani Israel yang telah disesatkan Allah subhanahu wata’ala ini, bahawa, mereka juga berisiko besar menjadi makhluk yang tersingkir, terbuang dan terhina.


Hakikatnya janji dan sunnah Allah subhanahu wata’ala pasti akan berlaku ke atas Al-Masih Ad-Dajjal Yahudi Bani Israel walau di mana pun mereka berada dan dari jenis keturunan dan dari warna-kulit apa sekalipun mereka itu.

Jangan menjadi penyokong kepada golongan manusia yang telah diistiharkan sebagai musuh oleh Allah subhanahu wata’ala kerana kelak penyesalan tidak lagi berguna selepas Zabaniyyah turun untuk melaksanakan arahanNya.

Firman Allah subhanahu wata’ala, maksudnya;
“Maka apakah kamu merasa aman [dari hukuman Tuhan] yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan [angin keras yang membawa] batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu, (68) atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun dalam hal ini terhadap [siksaan] Kami. (69) Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (70)”
(Surah Al-Isra’)

ANALISIS PASARAN EKONOMI KAUM AL-MASIH AD-DAJJAL DAN YAKJUJ MAKJUJ MENGIKUT PENCAHAYAAN QUR’ANI

SunnatuLlah menyatakan bahawa telah sampai saat yang ditunggu-tunggukan bahawa janji Allah subhanahu wata’ala akan terlaksana kepada kaum-kaum yang kafir yang mengikuti jalan-jalan Fir’aun, Haman dan Qarun. Tunggulah sesungguhnya kami juga sedang sabar menunggui saat itu !.

Firman Allah subhanahu wata’ala, maksudnya;
“Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (4) Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi [bumi], (5) dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir’aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. (6)”
(Al-Qasas)

“Maka Kami benamkanlah Karun (seorang kaya dari Bani Israel) beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang [yang dapat] membela [dirinya]. (81)


Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu. berkata: "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita [pula]. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari [ni’mat Allah]". (82)

Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di [muka] bumi. Dan kesudahan [yang baik] [3] itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (83)

Barangsiapa yang datang dengan [membawa] kebaikan, maka baginya [pahala] yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa yang datang dengan [membawa] kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan [seimbang] dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. (84)

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu [melaksanakan hukum-hukum] Al Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata". (85)

Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al Qur’an diturunkan kepadamu, tetapi ia [diturunkan] karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. (86)

Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari [menyampaikan] ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada [jalan] Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (87)

Janganlah kamu sembah di samping [menyembah] Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Wajah-Nya [Allah]. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (88)”
(Al-Qasas)

“Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan [lebih banyak] bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. (82)


Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul [yang diutus kepada] mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu. (83)

Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata: "Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." (84)

Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. (85)
(Surah Al-Mukmin / Ghafir)

NOTA: semoga ilmunya sampai kepada manusia terkemudian
SUMBER: http://korban-demokrasi.blogspot.com/2008/09/pertentangan-sepanjang-zaman-antara.html


No comments:

Related Posts with Thumbnails
--------------- Related Posts with Thumbnails

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Debu - Cinta Saja (CintaMu Dalam Hatiku)

Popular Posts

Labels

"Al-Mahdi" (1) ( Raden Said) (1) (Rahasia Keramat Wali) (1) 38 Hikmah Sufi Sayyid Ali Shah (1) af'al asma' (1) Akhir Tahun (1) akhir waktu Asar (1) Aku adalah harta yang tersembunyi (1) Al Habib Saiykhon Bin Musthofa Albahr (1) Al-Ghazali Menuju Tasawuf (1) Al-hallaj (1) Allah dapat dikenal (1) Almarhum Ustaz Taha Suhaimi (1) Asy-Syeikh (1) Aurad Muhammadiah. (1) Awan Misterius Muncul Di Langit Israel (1) Baitul Makmur (1) Bani Tamin (1) Bertasauf Mengikuti Sunnah (1) Bertemu Allah (1) Bhah Agong (1) Bumi Datar (1) bumi-para-wali-allah. (1) Buya Syakur Yasin MA Pon Pes Cadangpinggan (1) Cinta Rasul (1) Ciung Wanara (1) CUBAAN MENCURI JASAD RASULULLAH (1) Dakwah Dalam Kubur(GUSNUR)Malang (1) DAN MAKJUJ (1) dan suluhlah kedalam diri sendiri (1) Dari mana kita datang (1) diba'i (1) dibaca 3 kali (1) didunia fana (1) Ditemukan Manusia (1) Doa (1) DOA MENGHINDARI DARI (WABAK) (1) dunia kelab dan semantara (1) dunia kosong (1) dunia palsu (1) ghaib (1) ghaib sahaja (1) Gunung Tidar (1) GURU MURSYID (1) HABIB LUTFI (1) Habib Rizieq (1) hayatilah (1) hisham (1) Hj shaari penulis kitab Makrifah Tok Kenali (1) IBLIS DAN MANUSIA (1) IMAM GHAZALI BERPESAN (1) IMAM MAHDI (1) ISKANDAR ZULKARNAIN (1) islam sufism shahadah shahada (1) Istana DAJJAL (1) JIN (1) JIN BAWA GARAM .manusia membuat masiat (1) Jiwa yang Merdeka (1) Junaid Al-Baghdadi (1) kampong kosong (1) KELAHIRAN YAKJUJ (1) Kembara ke Sidratul Muntaha (1) Kerajaan Jin Terbesar di Dunia (1) KETURUNAN FATIMAH (1) KH RHOMA IRAMA. (1) Kiblat Malaikat (1) Kisah Legenda (1) KIsah Nabi Muhammad (1) KISAH NABI MUSA (1) KISAH NABI NUH AS (1) KISAH PARA NABI (untuk iktibar) (1) Kitab Iblis (1) Makam (1) Makrifatullah (1) Masjid Besar Bandar Kelang (1) Masjid dome of rock (1) Maulana Malik Ibrahim ( SUNAN GRESIK ) (1) Maulidin Nabi Bida'ah (1) mengenal (1) Mengenal diri (2) Mengenal Diri Melalui Tidur (1) Misteri Bulan Mengambang (kuliah) (1) Mistik Kota Ngawi (1) MUFTI SYED ISA SEMAIT (1) Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi (1) muslims (1) NABI AYUB (1) NABI MUSA LARI DARI MESIR (1) naqshbandi dhikr (1) nazam (1) NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH (1) OPICK - tombo ati (1) pada wajah diri kita dan pada wajah alam (1) Pak Su Mid (1) paku pulau jawa (1) Pandanglah sifat Allah (1) Pengajian Akbar Bersama Gus Nuril (1) penglihatan makrifat (1) Peristiwa Penting Bulan Rabiul Akhir (1) Petruk Bagong (1) Pohon Ghorqod (1) Prabu Jayabaya (Kitab Musarar) (1) RAWA PENING (1) Rindu Allah Mahabbatillah by Gus iMM (1) Saidina Umar ibni al-Khattab (1) Sebelum Zaman Wali (2) selidiklah (1) Semar Gareng (1) Semut Bertasbih Kepada Allah SWT’ (1) Setan Kober (1) shaykh (1) Shaykh Hisham Kabbani (1) SIAPAKAH ANAK-CUCU MANUSIA YANG TERSELAMAT DI DALAM BAHTERA NABI NUH ALAIHISSALAM ? (1) sifat (1) SUDAH MUNCUL - PENJELASAN ULAMA (1) sufi (1) SUNAN AMPEL (1) Sunan Gunung Jati (1) SUNAN KALIJAGA (1) Syahidnya Imam Hussein (1) Syekh Siti Jenar Di Hukum Mati (1) Tahlil (1) Tentang Iskandar Zulkarnain (1) Terjemahan.. Surah Al Kahfi (1) Ternyata Ciptaan Sunan (1) tiliklah (1) TUAN GURU HAJI SHAARI (1) Ustaz Don (1) Ustaz Haji Shaari Mohd Yusu (1) Ustaz TM Fouzy (1) Wan Sehan (1) Yakjud dan Makjud.. (1) Yurusalam (1) Zahirnya wajah Allah dipersada alam (1)

DUA DUNIA