--

RADIO ikim

Google

sunan kalijaga dan syeh siti jenar part 10

Sunday, May 30, 2010

KISAH NABI MUSA (1)

NABI MUSA

Berabad abad lamanya, Mesir diperintah oleh raja yang
menamakan dirinya Firaun. Mereka memerintah secara turun
temurun. Kerana kebebasan dan kekuasaan yang ada pada raja
Firaun, setiap yang menjadi raja itu, semakin lama semakin
kejam dan ganas juga. Bukan saja mereka menganggap dirinya
paling kuasa, malah melebihi dari itu, iaitu mereka beranggapan
bahawa diri mereka itu Tuhan yang harus disembah oleh semua
manusia, kerana mereka berpendapat tidak ada makhluk lain
yang lebih kuasa, daripada mereka. Lebih lebih lagi terhadap
bangsa asing yang hidup di negerinya iaitu Bangsa Israel yang
berasal dari daerah Palestin, mereka selalu diseksa,
penghidupannya disempitkan. Dengan kesalahan yang kecil,
mereka dianiayai se berat beratnya. Demikianlah politik
pemerintahan Firaun di waktu itu.

Pada suatu hari, tukang tenungan sendiri datang menghadap
Firaun dan berkata: Akan lahir seorang anak lelaki di kalangan
Bangsa Israel yang tinggal di Mesir ini. Anak itu nanti akan
mengalahkan engkau dengan pemberontakan
pemberontakannya dan tidak akan mengakui engkau sebagai
Tuhan dan rajanya lagi.

Mendengar itu Firaun dengan segera mengeluarkan peraturan
istimewanya di mana dinyatakan bahawa setiap anak lelaki Bani
Israel yang dilahirkan pada waktu itu harus dibunuh, kecuali
anak anak perempuan saja yang dibiarkan hidup. Demikianlah
siasat jahat guna memusnahkan Bangsa Israel yang menetap di
situ. Di waktu berlakunya undang undang itulah ibu Musa sedang
mengandung dan sudah dekat melahirkan anak, iaitu Nabi Musa,
anak Bani Israel yang mana peraturan itu berlaku bagi dirinya.
Alangkah sedihnya hati Yukabad, iaitu ibu Nabi Musa yang
sedang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan,
sekalipun dia sendiri belum mengetahui apakah anaknya itu
lelaki atau pun perempuan.

Dia terpaksa bersembunyi saja di rumahnya, agar jangan
diketahui orang bila melahirkan anak. Dalam keadaan sedang
bersembunyi itulah pada suatu hari Nabi Musa dilahirkan.
Alangkah terkejutnya demi di lihat sang ibu, bahawa bayi yang
dilahirkannya itu adalah seorang anak lelaki. Dia tidak berputus
asa dan dia percaya juga bahawa anaknya itu akan hidup terus,
sedapat mungkin akan ia pertahankan, jangan sampai menjadi
korban undang undang yang dikeluarkan Firaun itu. Khabar
kelahiran ini disimpannya baik baik, tidak terdengar oleh Firaun
dan mata matanya. Tiga bulan lamanya bayi Musa itu dapat
dijaga oleh ibunya sendiri, dengan tidak diketahui oleh Firaun
dan kakitangannya.

Tetapi makin lama peraturan itu dijalankan makin bertambah
keras juga. Pasukan pengintip diperbanyak, untuk mengetahui
tempat dan nama tiap tiap perempuan mengandung dan anak
anak yang baru lahir.

Tuhan lalu mewahyukan kepada ibu Musa, agar bayinya
diletakkan ke dalam peti, lalu dihanyutkan ke Sungai Nil yang
mengalir di hadapan rumahnya. Dengan hati yang tenang dan
sabar, ibu Musa menurutkan ajaran wahyu itu. Bayinya
dimasukkan ke dalam peti, lalu dihanyutkan ke Sungai Nil. Bayi
yang dihanyutkan itu diiringkan dengan mata sedih oleh saudara
perempuan Nabi Musa sendiri, untuk mengetahui ke mana
perginya anak bayi ini nantinya. Alangkah terkejut saudara
perempuan dan ibu Nabi Musa, ketika diketahuinya, bahawa peti
yang membawa bayinya itu terhenti di hadapan istana Firaun,
lalu diambil oleh isteri Firaun.

Ibu Musa cemas kalau kalau bayinya dibunuh oleh Firaun. Tetapi
Allah lebih berkuasa. Baru saja isteri Firaun melihat wajah bayi
yang hanyut terapung katung dengan sebuah peti di dalam
sungai itu, timbul cinta kasih dalam hatinya terhadap bayi itu.
Lalu anak itu diambil dan digendongnya, dibawa dan
diperlihatkannya kepada suaminya; iaitu Firaun dengan berkata:
Saya suka kepada anak ini, mari dia kita jadikan anak kita
sendiri.
Firaun sendiri pun lupa akan peraturan yang dikeluarkannya. Dia
pun turut tertarik untuk menjadikan bayi itu menjadi anaknya
sendiri. Begitulah Nabi Musa dibesarkan dan dididik di rumah
musuh besarnya, dengan siapa nantinya Nabi Musa itu sendiri
akan berjuang. Alangkah senang hati Yakubad melihat dan
mendengar keadaan bayinya yang selamat itu, dipelihara oleh
raja besar.

Sekarang Firaun dan isterinya sibuk mencari perempuan yang
dapat mengasuh dan menyusui anak angkatnya itu. Banyak
sudah perempuan perempuan Mesir datang melamar untuk
mengasuhnya, tetapi setiap kali hendak disusukan oleh mereka
ke mulut Musa, Musa menolak tidak mahu menyusunya.
Akhirnya Firaun memerintahkan kepada Haman untuk mencari
perempuan yang mahu disusui oleh bayi itu. Haman terpaksa
mengendong Musa itu ke sana ke mari untuk mencari
perempuan yang dimaksudkan itu. Banyak sudah perempuan
yang bersedia,tetapi Musa tetap tidak mahu menyusu kepada
mereka, malah tangisnya semakin keras juga yang menandakan
dia sangat haus.

Bertemulah akhirnya dengan seorang perempuan, yang juga
menawarkan diri untuk menyusukannya. Baru saja dia membuka
susunya, dengan cepat bayi itu menyusu kepadanya.
Alangkah hairan Firaun melihat kejadian itu dan berkata:
Siapakah engkau ini, tidak seorang juga perempuan selain
engkau yang mahu dia menyusu kepadanya.

Perempuan itu ialah Yukabad, ibu dari bayi itu sendiri, ibu Nabi
Musa. Dijawabnyalah perkataan Firaun itu: Saya perempuan
yang baik bau, pula baik susunya. Setiap bayi suka sekali
menyusu kepada saya.

Begitulah Musa diserahkan kepada ibunya sendiri untuk
dipelihara, diasuh dan disusukan. Dan ibu Musa mendapat upah
yang lumayan dari raja Firaun yang kaya raya itu. Demikianlah
caranya Allah memelihara Musa dan membalas kesabaran dan
ketabahan hati ibu Musa yang telah sudi menurutkan bunyi
wahyuNya.

NABI MUSA MENUJU KE MADYAN
Dengan bersembunyi Musa lalu keluar meninggalkan kota itu,
kerana merbahaya buat keselamatan dirinya. Dia menghadapkan
mukanya ke hadrat Allah memohon perlindungan dari segala
bencana yang diniatkan orang atas dirinya.

Lapan hari delapan malam lamanya dia berjalan terus menerus
menuju ke Madyan (perbatasan Hijaz dan Syam) dengan
seorang diri, tidak ada teman, selain perlindungan Allah semata,
tidak ada perbekalan selain takwa kepada Allah. Berjalan tanpa
sepatu pula, sehingga pecah kakinya. Dengan di timpa kelaparan
hebat, sehingga dia tidak sanggup lagi membunuh nyamuk
dengan tangannya karena lemah dan letihnya. Sekalipun begitu,
namun perjalanan diteruskan, bukan mencari keuntungan wang
dan lainnya, tetapi semata mata untuk menjauhkan diri dari
bahaya Firaun dan kaumnya, menghindarkan dirinya dari orang
orang yang berniat buruk dan selalu mencari dia.

Akhirnya tibalah dia di Madyan. Dilihatnya banyak manusia
berkumpul dan berkerumun. Setelah didekatinya, tahulah dia
bahawa di sana ada sumur. Mereka adalah orang orang gembala
yang sedang berebutan dahulu mendahului untuk mengambil air
dari dalam sumur itu, untuk minum mereka atau kambing
kambingnya. Agak tersisih dari orang banyak itu, Musa melihat
pula dua orang anak perempuan sedang menjaga kambing
kambingnya yang sangat kurus, jauh berbeza dengan kambing
kambing orang banyak yang gemuk gemuk semuanya itu. Kedua
anak perempuan itu terpaksa menyisihkan diri untuk menjaga
kehormatan dirinya, tidak mahu berasak asak berebut
mengambil air. Dengan sabar dia menunggu orang banyak itu
selesai semuanya baru dia mengambil pula air untuk kambing
kambingnya. Kadang kadang dia temui sumur itu telah kosong,
dari itulah maka kambing kedua perempuan itu kurus kurus,
sedang kambing orang banyak itu gemuk gemuk. Dan ini pulalah
yang menyebabkan kedua anak perempuan itu selalu terlambat
pulang ke rumahnya, kerana menunggu orang banyak selesai
lebih dahulu.

Melihat keadaan yang demikian, bergolak pulalah dalam jiwa
Musa perasaan untuk melindungi orang yang teraniaya. Musa
mendekati kedua anak perempuan itu lalu bertanya: Kamu
berdua sedang apa di sini?

Kedua anak perempuan itupun menerangkan kepada Musa,
bahawa dia menunggu selesainya orang banyak, untuk
mengambil air pula dari sumur itu. Kami tidak mahu berdesak-
desakan dengan lelaki sebanyak itu. Kami terpaksa datang
mengambil air ke mari, karena bapak kami sudah tua, tidak
mungkin untuk datang sendiri ke mari.

Mendengar cerita kedua anak perempuan itu, Musa timbul rasa
kasihannya. Dia bangkit berdiri mengambil air dari sumur itu,
berasakkan dengan orang banyak, lalu diminumkan kepada
kambing kambing kedua anak perempuan itu. Kemudian Musa
menuju ke tempat yang agak teduh, ia duduk di situ melepaskan
lelahnya. Dirasakannya benar benar penat, letih dan lapar, dia
memohon kepada Tuhan untuk dikasihi atas kemiskinan dirinya
itu.

Kedua anak perempuan itu dengan pertolongan Musa dapat
pulang ke rumahnya agak segera dari yang sudah sudah,
sehingga bapanya merasa hairan, lalu bertanya apa sebab
mereka agak lekas pulang kali ini.

Mendengar cerita anak anaknya, timbul dalam hati orang tua itu
(menurut ahli sejarah, orang tua ini ialah Nabi Syuaib) ingin
berkenalan dengan Musa, sehingga diutuskannya salah seorang
dari anak perempuannya itu untuk memanggil Musa datang
kepadanya.

Setelah sampai anak perempuan itu ke dekat Musa, dengan
malu malu ia berkata: Saya diutus bapa untuk memanggilmu
agar sudi datang ke rumahku, kerana bapa telah berhutang budi
atas kebaikanmu yang telah menolong kami.

Musa mengabulkan undangan anak perempuan yang
diperintahkan bapanya itu. Keduanya sekarang berjalan beriring
iringan menuju rumah anak perempuan itu. Anak perempuan di
belakang, sedang Musa di muka, untuk menjaga kehormatan
kedua belah pihak. Setiba di rumah, dia disambut oleh Syuaib
(bapa perempuan itu) dengan dada yang lapang dan rasa terima
kasih atas kebaikan dan pertolongan Musa. Anak muda itu
diminta menceritakan hal ehwal dirinya; maka diceritakannya
dari awal sampai akhirnya, sehingga tahulah orang tua itu akan
sebab dan rahsia perjalanannya yang jauh itu.

Orang tua itu mendengarkannya dengan tenang. Tampaklah
olehnya sifat sifat baik yang ada pada Musa. Orang tua itu
menenangkan jiwa Musa dengan berkata: Jangan khuatir, di sini
engkau akan bebas dari pengejaran kaum yang zalim itu.

MUKJIZAT-MUKJIZAT NABI MUSA
Dengan harapan penuh supaya Firaun insaf akan kekurangan
dirinya, insaf akan kebesaran Tuhannya, maka Musa cuba cuba
memperlihatkan mukjizat yang telah dikurniakan Allah
kepadanya, untuk dipertontonkan kepada Firaun, sesudah
terbukti bahawa Firaun tidak mahu tunduk kalau hanya dengan
kata kata belaka.

Bukan terhadap Firaun saja, tetapi hendaknya dapat pula
menginsafkan para bangsawan yang tak lebih dan tak kurang
pada kekafiran mereka, bahkan mereka itulah sebenarnya yang
telah menghasut dengan nasihat nasihatnya yang amat kejam,
sehingga Firaun menjadi bertambah sesat dan kejam juga.
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah
menurunkan berbagai rahmat dan nikmat, Musa mulai
memperlihatkan mukjizatnya yang besar. Tongkat yang berada
di tangannya, dilemparkannya ke tanah. Tiba tiba tongkat itu
menjadi ular besar, sehingga Firaun dan para bangsawannya
betul betul takjub melihatnya.

Cobalah mukjizaterlihatkan yang lainnya lagi ! kata Firaun
kepada Musa, dengan harapan Musa tidak akan dapat lagi
berbuat apa apa selain semacam itu saja.
Musa segera memasukkan tangannya ke ketiaknya. Sejurus
kemudian tangan itu dikeluarkannya. Tangan tersebut
mengeluarkan sinar yang berkilau kilauan, lebih hebat dari
cahaya kilat, sehingga dunia menjadi terang benderang
kerananya, mata Firaun dan para bangsawannya menjadi silau.
Firaun merasa sudah tidak mempunyai daya lagi untuk
mengalahkan Musa. Dia berpaling menuju ke tempatnya
bersama sama dengan para bangsawannya. Dalam hatinya
timbul berbagai bagai fikiran jahat, dengan cara bagaimana
dapat mengalahkan Musa. Kehebatan Musa itu dicuba diperkecil
kecilkannya, dia menganggap bahawa itu semua sihir semata.
Dia lupa akan kebesaran Allah yang telah memberikan mukjizat
itu.

Berkata Firaun kepada para bangsawannya:
Kedua tukang sihir itu (Musa dan Harun), rupanya ingin
mengalahkan kita dengan sihirnya, ingin mengeluarkan kita dari
negeri ini dengan kekuatan sihirnya. Bagaimanakah pandangan
kamu sekalian tentang hal ini?

Semua bangsawan dan pembesarnya itu menjawab:
Kedua orang itu perlu kita kalahkan, dengan mendatangkan
semua ahli ahli sihir bangsa kita yang telah masyhur
kepandaiannva itu, untuk mengalahkan Musa, bahkan untuk
melenyapkan kedua mereka itu dari permukaan bumi ini.
Sebagaimana kita ketahui, bahawa Mesir di masa Firaun itu
masyhur sekali dengan ilmu sihirnya. Keahlian tukang sihir Mesir
ketika itu telah dapat mengalahkan semua tukang tukang sihir
yang bagaimanapun juga pintarnya di atas dunia ini. Dan atas
kehebatan ilmu sihir para pengikutnya itulah, maka Firaun dapat
berkuasa dan menjadi raja besar.

Fikiran para bangsawan dan pembesar itu masuk pula di akal
Firaun. Semua tukang sihir diperintahkan datang berkumpul,
dari seluruh pelusok Mesir, baik dari desa mahupun dari kotanya.
Lalu Firaun berkata kepada Musa:

Apakah engkau sengaja datang ke mari untuk mengusir kami
dari negeri kami dengan kekuatan sihirmu itu, hai Musa?
Ditegaskannya oleh Firaun, bahawa Musa tidak akan dapat
berbuat lebih dari itu, kerana rakyat Firaun sudah termasyhur
ahli tentang ilmu sihirnya. Musa diperintahkannya untuk
berhadapan dengan tukang tukang sihir yang sudah
dikumpulkannya itu guna mengadukan kepintaran. Musa
menurut agar pertandingan kepintaran itu diadakan di hadapan
rakyat banyak, agar orang banyak dapat mengetahui, siapa yang
benar dan siapa pula yang tidak benar dan palsu dalam hal ini.
Dalam pada itu Firaun dengan segala daya upayanya, memilih di
antara tukang tukang sihir yang berpuluh puluh ribu itu,
beberapa ribu saja yang benar benar pintar dan telah terbukti
kepintaran mereka. Untuk dihadapkan kepada Musa untuk
mengalahkannya, bahkan kalau dapat untuk melenyapkan Musa
sekali.

Kepada masing masing tukang sihir itu dijanjikan oleh Firaun
akan pangkat yang tinggi dan harta sebanyak banyaknya, bila
tukang tukang sihir itu berjaya mengalahkan Musa dalam hal ini.
Hari yang telah ditetapkan itupun datanglah. Baik Firaun dan
para bangsawannya, mahupun semua tukang sihir yang ribuan
jumlahnya itu sama sama berkumpul di tanah lapang yang luas,
dimana hampir seluruh rakyat pun turut menjadi penonton.
Nabi Musa dan Harun berdua saja, tampil ke tengah tengah
lapangan pertandingan.

Di tempat itu berkatalah Musa kepada sekalian tukang sihir:
Celaka besar bagi orang yang berbuat dusta tentang Allah. Kamu
sekalian sudah mendustakannya, kamu kira mukjizat ini sebagai
sihir, kamu persamakan saja antara sihir dengan mukjizat,
antara yang batil dengan yang hak. Barangsiapa yang mencuba
memalsukan yang hak dan membenarkan yang palsu, maka
orang itu akan kalah dan rugi semata mata.

Seruan dan kata kata Musa yang singkat itu, rupanya lancar
sekali masuknya ke dalam telinga tiap tiap tukang sihir itu. Dan
kata kata ini akan memberi saluran yang baik sekali dalam
fikiran mereka untuk mencari jalan yang benar, di antara dua
keadaan yang saling bertentangan, yang sedang mereka hadapi
sekarang ini.

Tiba tiba semua tukang sihir yang puluhan ribu jumlahnya itu,
dipanggil oleh Firaun untuk berkumpul dan berbaris dengan
gagah, sedang di masing masing tangan mereka tergenggam
seutas tali dan sebuah tongkat. Hal itu sengaja dikerjakan oleh
Firaun, untuk memperlihatkan kekuasaannya kepada Musa dan
Harun, agar Musa dan Harun takut dan orang banyak
bersemangat.

Dengan demikian, orang banyak rata rata sekarang ini percaya
akan kemenangan tukang tukang sihir yang banyak itu, yakin
bahawa Musa dan Harun akan dapat dikalahkan dan dibinasakan
di tengah tengah pertandingan itu.

Firaun segera memerintahkan untuk mulai pertandingan. Lalu
berkata tukang tukang sihir itu kepada Musa: Apa kamu akan
memulai mempertunjukkan kehebatanmu, ataukah kami yang
akan memulainya?

Musa dan Harun sedikitpun tidak gentar akan semua
pertunjukan kekuasaan Firaun itu. Dengan tak khuatir
sedikitpun, tukang tukang sihir itu dipersilakan memulai akan
kehebatan sihirnya. Dengan memperlindungkan diri kepada
Allah, serta berdoa akan pertolongan Allah, Musa mempersilakan
tukang tukang sihir itu melepaskan tali dan tongkat tongkat
mereka.

Dengan serentak, mereka melepaskan tali dan tongkat dari
tangannya masing masing. Di hadapan Musa dan Harun tiba tiba
merayaplah beribu ribu ekor ular kecil, yang kesemuanya
menuju ke arah Musa dan Harun, untuk membinasakan mereka
berdua.

Jelas terdengar oleh Musa akan wahyu Allah ketika itu:
Jangan takut, hai Musa, engkaulah yang lebih unggul.
Musa segera melepaskan tongkatnya, seketika itujuga menjelma
menjadi seekor ular yang luarbiasa besarnya. Semua ular yang
kecil kecil itu segera ditelannya sampai habis, dalam waktu
sekejap mata saja. Melihat kejadian itu semua tukang tukang
sihir merasa takjub dan tercengang. Tampaklah oleh mata
kepalanya sendiri, bagaimana kebenaran dapat melenyapkan
kepalsuan, begitu pula yang hak dapat menyapu bersih akan
kesesatan. Sekalian tukang sihir itu, dengan serentak tunduk
dan bersujud di hadapan Musa dan Harun, kerana mereka
menginsafi akan kesesatan perbuatannya serta ilmunya, mereka
bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, atas segala dosa
yang telah mereka lakukan selama ini. Menggetarlah tubuh
Firaun menahan kemarahan, setelah ia melihat kejadian itu.
Terasa olehnya mahkota yang berada di kepalanya bergerak
mahu roboh, kekuasaannya yang diharapkan-nya akan
bertambah kuat, tetapi ternyata malah semakin merosot.
Kejadian yang dilihatnya itu, dirasakannya seolah olah angin
taufan yang paling dahsyat, yang mungkin akan dapat
menumbangkan kerajaan yang didirikannya di atas segala
kepalsuan dan kebodohannya.

Kerana banyaknya orang orang yang sama tunduk dan beriman
kepada Musa dan Harun, lalu Firaun mengeluarkan undang
undang darurat yang mengancam kepada siapa yang keluar dari
ketaatan terhadap dirinya. Berbagai-bagai hukuman
dicantumkan dalam undang undang yang baru itu, ada hukuman
potong tangan, potong kaki, hukum gantung, salib dan
sebagainya.

Kalau rasa keimanan telah meresap ke dalam jiwa seseorang
manusia, walaupun dengan kekuatan senjata apa saja, keimanan
itu tidak akan dapat dicabut keluar, Tidak ada sebuah kekuasaan
yang bagaimana juga besar dan perkasanya yang sanggup
mem-belokkan hati orang yang beriman itu, sekalipun dengan
ancaman ancaman yang bagaimana juga hebat dan beratnya,
Mereka yang telah beriman itu hanya berkata: Kami beriman
kepada Tuhan, agar diampuniNya segala kesalahan dan dosa
dosa kami, yang telah kamu paksakan terhadap kami untuk
mengerjakan serta mempelajari sihir. Allah lebih baik dan lebih
kekal.

BANI ISRAEL SESAT DAN ENGKAR LAGI

Di zaman itu sungguh tidak ada satu bangsa di dunia ini yang
paling banyak menerima rahmat dan nikmat serta tuntunan dari
Allah, selain bangsa Bani Israel itu. Bukan hanya nikmat yang
berupakan hasil bumi dan binatang ternakan serta kekayaan
alam saja, tetapi pula kekuasaan, kepintaran dan sebagainya.
Lebih lebih lagi rahmat Tuhan yang telah melepaskan mereka
dari beberapa seksaan atas diri mereka, ketika mereka berada di
Mesir, di bawah jajahan Firaun. Mereka dilepaskan dan
dimerdekakan Tuhan dari kehinaan dan ketakutan di bawah
pimpinan Nabi Musa dan Harun. Mereka disesatkan oleh Samiri,
kemudian dibetulkan Allah dan diampuni dosa mereka. Begitu
pula sewaktu mereka terkepung oleh tentera Firaun sampai
terdesak ke laut, maka dibentangkan Allah jalan raya di atas
lautan itu, lalu Allah menghancurkan Firaun serta tenteranya di
hadapan mata kepala mereka sendiri, agar mereka dapat hidup
aman di atas bumi ini. Kepada mereka diturunkan Tuhan
makanan dari langit, yang berupakan Manna dan Salwa, ketika
mereka sedang berada ditengah tengah padang pasir di mana
tidak ada makanan dan minuman. Kalau tidak demikian, sudah
pasti mereka akan mati kelaparan di tengah padang pasir yang
panas terik itu.

Lebih besar dan hebat lagi rahmat dan nikmat Tuhan kepada
Bani Israel, kerana Bangsa Israellah yang diangkat Tuhan
menjadi orang orang yang mulia, menjadi Nabi dan Rasul yang
besar, untuk memimpin mereka, mengeluarkan dari lembah
kebodohan, kesesatan dan kesengsaraan, menjadi bangsa yang
maju dan bangsa yang memimpin.

Berulang kali nikmat dan rahmat itu silih berganti diturunkan
Tuhan kepada mereka, berulang kali pula mereka silih berganti
sesat dan menderhaka akan ajaran Allah. Sungguhpun begitu,
Allah masih memberikan juga ampunan kepada mereka, berkat
doa dari para Nabi dan Rasul mereka.

Untuk menyempurnakan rahmat dan nikmat Tuhan terhadap
mereka, telah disediakan Allah sebuah negeri yang dinamakan
negeri suci, iaitu Syria yang sekarang ini. Di situlah mereka akan
hidup aman dan tenteram, serta bahagia, berkuasa dan tidak
dikuasai bangsa lain. Maka diperintahkan oleh Tuhan, agar
mereka di bawah pimpinan Musa segera memasuki negeri yang
sudah disediakan Allah, untuk tempat tinggal mereka. Ini adalah
suatu perintah Tuhan yang wajib ditaatinya bersama sama
dengan Nabi Musa dan Harun.

Perintah ini disampaikan Nabi Musa kepada mereka itu:
Masuklah kamu ke tanah suci Syria yang telah diwajibkan oleh
Allah atasmu. Janganlah kamu mundur ke belakang, kerana
merasa takut untuk melawan musuhmu yang sedang berkuasa di
negeri itu. Jika ternyata kamu mundur, sungguh kamu ini adalah
orang orang yang rugi.

Tetapi kerana mereka mengetahui bahawa di dalam negeri itu
berdiam orang orang yang kuat dan berani, maka untuk
menghindarkan dirinya dari pertempuran, sebab takut mati,
perintah Allah itu mereka tampik, serta mereka menjawab
kepada Musa:

Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri ini berdiam beberapa
orang yang gagah berani, Kami tidak akan berani memasukinya,
sebelum mereka yang gagah berani itu keluar dari sana. Jika
mereka sudah keluar dari sana, baru kami berani masuk ke
dalamnya.

Mendengar jawapan dan sanggahan mereka itu, Musa dan Harun
yang merasa takut akan ditariknya kembali nikmat dan rahmat
yang telah dijanjikan Tuhan itu, berkata kepada kaum yang
sudah mulai pandai menyanggah itu: Masukilah olehmu negeri
itu dari pintunya. Dengan jalan begitu, bila kamu masuk ke
dalamnya, kamu akan dapat mengalahkan mereka. Hendaklah
kamu menyerahkan dirimu kepada Allah, sekiranya kamu benar
benar orang yang beriman!

Mereka menjawab pula: Ya Musa, sekali kali kami tidak akan
memasuki negeri itu, sebelum mereka keluar. Sebab itu
hendaklah engkau saja yang masuk lebih dahulu ke dalam negeri
itu bersama Tuhanmu. Maka berperanglah engkau dan Tuhanmu
dengan mereka itu, kami duduk menanti di sini.

Rupanya sanggahan mereka itu sudah tidak dapat tawar
menawar lagi, walaupun bagaimana juga usaha Nabi Musa dan
Harun menganjurkan mereka, agar tunduk terhadap perintah
Tuhan untuk memasuki negeri itu. Mereka tetap menolaknya,
bahkan menyanggahnya dengan kata kata kekafiran lagi.
Akhirnya harapan Musa dan Harun mulai tipis, kerana Musa dan
Harun tidak akan menjalankan paksaan terhadap mereka, hanya
diserahkan kembali urusan ini kepada Tuhan, sambil berkata:
Ya Tuhanku, sesungguhnya saya tidak dapat memaksa mereka,
selain dapat memaksa diri saya sendiri bersama diri saudara
saya Nabi Harun. Sebab itu ceraikanlah antara kami berdua
dengan orang orang yang engkar dan fasik itu.

Dengan kejadian ini, maka turunlah firman Allah yang
menghukum mereka: Sesungguhnya tanah suci itu diharamkan
bagi mereka untuk memasukinya selama empat puluh tahun,
sedang mereka akan bergelandangan hidupnya di bumi ini
dengan kesesatan. Sebab itu (hai Musa) janganlah engkau
berdukacita terhadap orang orang yang fasik itu. Benar saja,
dalam empat puluh tahun lamanya, mereka tidak keruan tujuan
hidupnya di bumi ini, tidak menentu apa yang harus mereka
perbuat, tidak menentu pula makan dan minumnya. Dalam masa
empat puluh tahun itu, boleh dikatakan kesemuanya yang
menjadi biang keladi keingkaran dan kesesatan ini, begitu pula
pembesar pembesar turut musnah semuanya, kini tinggallah
anak anak dan keturunan mereka saja. Dari keturunan inilah
kemudian ada yang baik dan ada pula yang sesat.

Yang baik di antaranya, tetap mengikuti ajaran Nabi mereka dan
yang sesat, terus menerus terusir dari sebuah negeri ke negeri
lain. Pengusiran ini dialami mereka bukanlah selama empat
puluh tahun saja, tetapi sampai dalam abad kedua puluh ini
masih juga dialaminya.

QARUN
Qarun ini termasuk keluarga yang terdekat pula kepada Nabi
Musa a.s. Kepada Qarun ini, Allah telah memberikan harta
kekayaan yang banyak sekali, yang tidak ada tolok bandingnya
di seluruh dunia ini, sehingga kalau anak kunci gudang gudang
tempat menumpuk harta Qarun itu dikumpulkan semuanya,
maka tidak ada seorang pun yang bagaimana juga kuatnya,
yang dapat memikul anak anak kunci itu.

Kalau anak kunci gudangnya sudah sebegitu banyak dan
beratnya, dapatlah kita kirakan sendiri berapa banyak
gudangnya, berapa jumlah harta kekayaan yang ada padanya
dan yang dikuasai oleh Qarun itu.

Dengan harta yang banyak itu, bukan main senang dan
bahagianya hidup si Qarun itu. Rumahnya dibuat sebesar
besarnya dan sebagus bagusnya, pakaiannya dari yang paling
bagus dan mahal harganya. Banyak khadamnya yang bekerja
untuk melayani keperluannya, banyak pula budak yang
dibelinye, untuk dijadikan pelayan dan hiasan gadungnya.
Sungguh harta benda den kekayaan itu, sejak dahulu sudah
menjadi perhiasan hidup di dunia, yang menjadi pusat segala
kebahagiaan den kegirangan. Tetapi kerana harta dan kekayaan
yang banyak itu pulalah di antara orang yang dianugerahi harta
itu, menjadi manusia yang sombong dan jahat perangainya,
menjadi orang yang angkuh lagi bertambah aniaya, bukan
bertambah baik dan pengasihani.

Dengan harta yang banyak itu, dia bukan menolong
memperbaiki dan menolong nasib orang orang yang miskin,
tetapi malah memaksa dan mencelakakan mereka yang miskin
itu, memperbudak mereka serta memeras tenaganya, sampai
tinggal kulit pembalut tulang saja.

Demikian pulalah halnya si Qarun ini. Sudah dapat hidup senang
dengan hartanya, dia ingin mencelakakan orang yang tidak
berharta den hidup melarat. Dia merasa berkuasa dengan
kekuasaan yang tidak terbatas, kekuasaan yang
dipergunakannya untuk menekan den memeras, pula untuk
mencelaka serta merosakkan.

Tuhan memerintahkan kita untuk menuntut kekayaan dan
kesenangan yang ada di dunia ini, tetapi jangan sekali kali lupa
akan nasib kita di akhirat nanti. Tetapi Qarun hanya dunia saja
yang menjadi arah tujuan hidupnya, dia tidak mengenal Tuhan,
apalagi akan percaya dengan akhirat. Tuhan memerintahkan
agar jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, tetapi Qarun
segala kerjanya hanya untuk merusak semata.
Kepada Qarun pun dengan perantaraan Nabi Musa,

diperintahkan Allah untuk berbuat kebaikan, tetapi perintah ini
dijawab oleh Qarun dengan sombong sekali:
Saya peroleh harta benda ini, dengan tenaga den ilmu
pengetahuan saya sendiri. Qarun lupa, bahawa Allah telah
merusakkan tidak sedikit orang orang dan bangsa bangsa yang
kaya raya dan kuat serta barkuasa. Qarun acapkali keluar
memperlihatkan kesenangan hidup dan kekayaannya kepada
orang sekampungnya. Dengan perbuatan ini, banyak orang yang
bercita cita untuk menjadi kaya raya seperti dia pula: Alangkah
baiknya kalau saya beroleh kekayaan seperti yang diperoleh
Qarun itu, kata mereka.

Orang orang yang berilmu dan suci serta beriman kepada Allah
sama berkata: Pahala dari Allah lebih baik dari harta sebanyak
itu. Tetapi kata kata mereka ini tidak diacuhkan oleh orang
banyak, sedikit sekali orang yang dapat memahamkannya, iaitu
golongan orang orang yang beriman dan bersabar saja.
Qarun semakin giat menambah harta dan kekayaannya, semakin
jahat juga terhadap orang orang sekampungnya itu, semakin
sombong dan angkuhnya. Kerana sudah keterlaluan dan
menyolok mata akan kesombongan dan kejahatannya, maka
banyak orang orang yang beriman sama menasihatinya, agar dia
jangan terlalu gembira dan sombong dengan harta
kekayaannya: Kami bukan irihati melihat kekayaanmu dan tidak
pula melarangmu berbahagia, senang serta bergembira dengan
hartamu itu, tetapi kami hanya menasihatkan, agar carilah
olehmu jalan yang halal saja menambah hartamu itu dan
pakailah harta itu dengan baik. Bila dapat, tolonglah orang orang
yang melarat dan miskin dengan sebahagian saja dari hartamu
itu. Berbuat baiklah engkau terhadap mereka, sebagaimana
Allah telah berbuat baik terhadapmu. Dengan jalan begitu,
menolongnya dan tidak seorang pula dari orang orang
kampungnya yang ingin memberikan pertolongan kepadanya.
Dengan demikian tamatlah riwayat Qarun dan segala harta
kekayaannya yang melimpah ruah itu.

Melihat kejadian yang hebat itu, maka orang orang yang melarat
di kampung itu, sama menyesal atas keinginan dan doanya, agar
menjadi orang kaya saperti Qarun itu. Mereka sama berkata:
Kalau tidak kerana Allah, tentu kita ini sekaliannya akan musnah
ditelan bumi, saperti yang terjadi atas diri si Qarun itu.KISAH NABI MUSA (2)

No comments:

Related Posts with Thumbnails
--------------- Related Posts with Thumbnails

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Debu - Cinta Saja (CintaMu Dalam Hatiku)

Popular Posts

Labels

"Al-Mahdi" (1) ( Raden Said) (1) (Rahasia Keramat Wali) (1) 38 Hikmah Sufi Sayyid Ali Shah (1) af'al asma' (1) Akhir Tahun (1) akhir waktu Asar (1) Aku adalah harta yang tersembunyi (1) Al Habib Saiykhon Bin Musthofa Albahr (1) Al-Ghazali Menuju Tasawuf (1) Al-hallaj (1) Allah dapat dikenal (1) Almarhum Ustaz Taha Suhaimi (1) Asy-Syeikh (1) Aurad Muhammadiah. (1) Awan Misterius Muncul Di Langit Israel (1) Baitul Makmur (1) Bani Tamin (1) Bertasauf Mengikuti Sunnah (1) Bertemu Allah (1) Bhah Agong (1) Bumi Datar (1) bumi-para-wali-allah. (1) Buya Syakur Yasin MA Pon Pes Cadangpinggan (1) Cinta Rasul (1) Ciung Wanara (1) CUBAAN MENCURI JASAD RASULULLAH (1) Dakwah Dalam Kubur(GUSNUR)Malang (1) DAN MAKJUJ (1) dan suluhlah kedalam diri sendiri (1) Dari mana kita datang (1) diba'i (1) dibaca 3 kali (1) didunia fana (1) Ditemukan Manusia (1) Doa (1) DOA MENGHINDARI DARI (WABAK) (1) dunia kelab dan semantara (1) dunia kosong (1) dunia palsu (1) ghaib (1) ghaib sahaja (1) Gunung Tidar (1) GURU MURSYID (1) HABIB LUTFI (1) Habib Rizieq (1) hayatilah (1) hisham (1) Hj shaari penulis kitab Makrifah Tok Kenali (1) IBLIS DAN MANUSIA (1) IMAM GHAZALI BERPESAN (1) IMAM MAHDI (1) ISKANDAR ZULKARNAIN (1) islam sufism shahadah shahada (1) Istana DAJJAL (1) JIN (1) JIN BAWA GARAM .manusia membuat masiat (1) Jiwa yang Merdeka (1) Junaid Al-Baghdadi (1) kampong kosong (1) KELAHIRAN YAKJUJ (1) Kembara ke Sidratul Muntaha (1) Kerajaan Jin Terbesar di Dunia (1) KETURUNAN FATIMAH (1) KH RHOMA IRAMA. (1) Kiblat Malaikat (1) Kisah Legenda (1) KIsah Nabi Muhammad (1) KISAH NABI MUSA (1) KISAH NABI NUH AS (1) KISAH PARA NABI (untuk iktibar) (1) Kitab Iblis (1) Makam (1) Makrifatullah (1) Masjid Besar Bandar Kelang (1) Masjid dome of rock (1) Maulana Malik Ibrahim ( SUNAN GRESIK ) (1) Maulidin Nabi Bida'ah (1) mengenal (1) Mengenal diri (2) Mengenal Diri Melalui Tidur (1) Misteri Bulan Mengambang (kuliah) (1) Mistik Kota Ngawi (1) MUFTI SYED ISA SEMAIT (1) Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi (1) muslims (1) NABI AYUB (1) NABI MUSA LARI DARI MESIR (1) naqshbandi dhikr (1) nazam (1) NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH (1) OPICK - tombo ati (1) pada wajah diri kita dan pada wajah alam (1) Pak Su Mid (1) paku pulau jawa (1) Pandanglah sifat Allah (1) Pengajian Akbar Bersama Gus Nuril (1) penglihatan makrifat (1) Peristiwa Penting Bulan Rabiul Akhir (1) Petruk Bagong (1) Pohon Ghorqod (1) Prabu Jayabaya (Kitab Musarar) (1) RAWA PENING (1) Rindu Allah Mahabbatillah by Gus iMM (1) Saidina Umar ibni al-Khattab (1) Sebelum Zaman Wali (2) selidiklah (1) Semar Gareng (1) Semut Bertasbih Kepada Allah SWT’ (1) Setan Kober (1) shaykh (1) Shaykh Hisham Kabbani (1) SIAPAKAH ANAK-CUCU MANUSIA YANG TERSELAMAT DI DALAM BAHTERA NABI NUH ALAIHISSALAM ? (1) sifat (1) SUDAH MUNCUL - PENJELASAN ULAMA (1) sufi (1) SUNAN AMPEL (1) Sunan Gunung Jati (1) SUNAN KALIJAGA (1) Syahidnya Imam Hussein (1) Syekh Siti Jenar Di Hukum Mati (1) Tahlil (1) Tentang Iskandar Zulkarnain (1) Terjemahan.. Surah Al Kahfi (1) Ternyata Ciptaan Sunan (1) tiliklah (1) TUAN GURU HAJI SHAARI (1) Ustaz Don (1) Ustaz Haji Shaari Mohd Yusu (1) Ustaz TM Fouzy (1) Wan Sehan (1) Yakjud dan Makjud.. (1) Yurusalam (1) Zahirnya wajah Allah dipersada alam (1)

DUA DUNIA